การทำงานที่เหมาะสมของไตเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ปัสสาวะมีสมาธิ ควบคุมความดันโลหิตและควบคุมระดับอิเล็กโทรไลต์ในเลือดให้แน่น ไตทำหน้าที่สำคัญเหล่านี้ได้สำเร็จผ่านหน่วยการทำงานของจุลทรรศน์ที่เรียกว่า nephrons เนฟรอนเหล่านี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่มีหน้าที่ต่างกัน วิธีที่กลุ่มเหล่านี้ก่อตัวขึ้นในระหว่างการพัฒนาและวิธีการรักษาหน้าที่ของพวกมันในผู้ใหญ่

เป็นที่เข้าใจเพียงบางส่วนเท่านั้น ไตส่วนปลายมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถของไตในการทำให้ปัสสาวะมีสมาธิ ควบคุมความดันโลหิต และควบคุมระดับแคลเซียมและแมกนีเซียมในเลือด บางส่วนของไตส่วนปลายมีสารขนส่งเกลือเฉพาะ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของยาขับปัสสาวะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของยา ซึ่งใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูงและโรคไตเรื้อรัง ดังนั้น การทำความเข้าใจว่าการทำงานของพวกมันถูกควบคุมอย่างไรจึงมีนัยสำคัญสำหรับโรคทั่วไปเหล่านี้